สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา สนใจนำบทความมาออกอากาศ ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร.038-102292ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรวมเล่มบทความตอบแบบสอบถาม โครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงเพื่อดาวน์โหลดหนังสือรวมเล่มบทความอิเล็กทรอนิกส์
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หน้าแรก | แก้ไขข้อมูล | หัวข้อล่าสุด | สมาชิก | ค้นหา | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 รวมบทความวิชาการน่ารู้
 บทความรายการมนุษย์กับสังคม
 ประวัติคณิตศาสตร์
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Author Previous Topic Topic Next Topic  

admin
Forum Admin

5989 Posts

Posted - 28 Oct 2003 :  10:13:43  Show Profile  Click to see admin's MSN Messenger address  Reply with Quote
ประวัติคณิตศาสตร์
โดย อาจารย์ศรัญญา คันธาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

"คณิตศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งที่ท่านผู้ฟังและดิฉัน ต้องเรียนกันตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมค่ะ.. ถ้าจำความได้ตอนเด็กๆ คุณครูจะให้คัดเลขไทยและเลขฮินดู-อารบิค วันละหลายๆหน้า.. เคยสงสัยว่าทำไมต้องคัดเลขฮินดู-อารบิคด้วย คัดเลขไทยอย่างเดียวไม่ได้หรือ เพราะเป็นภาษาของเราเองจึงจำเป็นต้องรู้เหมือนกับคัด ก-ฮ..นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าเลข ๐-๙ ของไทยกับเลข 0-9 ของฮินดู-อารบิค มีเลขเหมือนกันอยู่ 1 ตัว คือ "เลข 0" แล้วใครกันที่เป็นผู้คิดค้นตัวเลขเริ่มต้นนี้ขึ้น.. วันนี้เราลองมาสืบค้นและหาคำตอบจากประวัติคณิตศาสตร์กันนะคะ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์นั้น พบหลักฐานจากเครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน และการทอผ้าว่ามนุษย์รู้จักการนับจำนวนซึ่งเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์แล้ว ในอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย หรือกรีกโบราณก็พบ วิวัฒนาการความก้าวหน้าของคณิตศาสตร์แขนงต่างๆ มาเป็นระยะๆ เช่น อาณาจักรบาบิโลเนียในอารยธรรมเมโสโปเตเมียปรากฎมีการใช้เลขฐาน 60 เช่น การนับเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง หรือการวัดองศาในวงกลม เป็นต้น
ในเรื่องคณิตศาสตร์นั้นความรู้จากอินเดียโบราณนับว่ามีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ ระบบสากลในเวลาต่อมาเป็นอย่างมาก ซึ่งเข้าใจกันว่ามูลเหตุของความสนใจศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ของอินเดียคงเนื่องมาจากเรื่องทางศาสนาเป็นพื้นฐาน คือ ต้องใช้ความรู้ทางเรขาคณิตเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า หรือใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณทางดาราศาสตร์ จากความจำเป็นในการหาความรู้ทางคณิตศาสตร์นี้เอง ทำให้อินเดียมีความก้าวหน้าเหนืออารยธรรมอื่นๆ ในเวลาใกล้เคียงกันไปอีกขั้นหนึ่ง คือมีความคิดที่ชัดเจนในการแยกตัวเลข ซึ่งเป็นระบบที่เข้าถึงโดยนามธรรมออกจากจำนวนนับจริง ๆ ทำให้สามารถใช้ความคิดคำนวณขยายความรู้ ไปสู่ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์จนเรียกได้ว่าเป็น "การปฏิวัติทางคณิตศาสตร์" ที่สำคัญมากระยะหนึ่งในประวัติศาสตร์ นั่นคือ การใช้เลข 0 ในระบบเลขฐาน 10 ซึ่งทำให้การเขียนตัวเลขและการคำนวณทดไปเรื่อยๆ อย่างเป็นระบบจาก 10 100 1,000 ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งต่างจากความรู้ทางคณิตศาสตร์ในอดีตที่เคยใช้มา ถึงแม้อินเดียอาจจะไม่เรียกว่าเป็นชาติแรกที่ค้นพบระบบเลขฐาน 10 ที่ในอดีตเคยใช้มาแล้วตั้งแต่อารยธรรมอียิปต์ แต่อียิปต์หรือแม้แต่โรมันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์เช่นกัน ก็ไม่ได้ใช้เลข 0 การเขียนเลข 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ก็ใช้สัญลักษณ์ที่ต่างกัน ทำให้ระบบการเขียนตัวเลขหรือการคำนวณไม่ได้เป็นระบบที่อินเดียใช้ ซึ่งระบบคณิตศาสตร์แบบอินเดียนี้ก็คือที่มาของระบบที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเอง

- 2 -

อย่างไรก็ตาม การใช้เลข 0 ในทางคณิตศาสตร์ของอินเดียก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าอินเดียคิดค้นขึ้นก่อนเป็นอารยธรรมแรก หรือได้รับอิทธิพลจากอาหรับ หรืออาหรับได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เพราะทั้ง 2 ดินแดนนี้ต่างก็มีความเจริญทางคณิตศาสตร์ทั้งคู่ ฝ่ายที่เชื่อว่าอินเดียเป็นผู้ค้นพบนั้น อธิบายว่าจารึกของอินเดียตั้งแต่ ค.ศ. 595 ได้ปรากฏเลข 1-9 และเลข 0 แล้ว ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงก่อนความเจริญทางอารยธรรมของพวกอาหรับ แต่ภายหลังอาหรับเป็นผู้นำไปใช้และมีบทบาทสำคัญในการนำไปเผยแพร่ในโลกตะวันตก จึงทำให้เข้าใจว่าอาหรับเป็นผู้ค้นพบและเรียกระบบตัวเลขแบบนี้โดยรวมว่า "เลขอารบิก" อย่างไรก็ตามเนื่องจากหลักฐานไม่ชัดเจน จึงมีการเรียกระบบตัวเลขนี้อย่างประนีประนอมอีกแบบหนึ่งว่า "ระบบเลขฮินดู- อารบิก" (Hindu - Arabic System) ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่าอินเดียก็มีบทบาทสำคัญควบคู่กับอาหรับในการประดิษฐ์และพัฒนาตัวเลขระบบดังกล่าวนี้


***************

  Previous Topic Topic Next Topic  
 ตั้งหัวข้อใหม่  ตอบกลับหัวข้อนี้
 พรินต์ส่งให้เพื่อน
Jump To:
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา © สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Go To Top Of Page
This page was generated in 0.05 seconds. Snitz Forums 2000