สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เดือน จำนวนเข้าชม
ปี 2020 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2019 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2018 (ครั้ง)
เดือน มกราคม 2778 2554 2569
เดือน กุมภาพันธ์ 2776 2433 2256
เดือน มีนาคม 2589 2482 2356
เดือน เมษายน 2093 2370 2414
เดือน พฤษภาคม 2087 2655 2629
เดือน มิถุนายน 0 2736 2412
เดือน กรกฎาคม 0 2846 2512
เดือน สิงหาคม 0 2785 2467
เดือน กันยายน 0 2559 2474
เดือน ตุลาคม 0 2891 2946
เดือน พฤศจิกายน 0 3187 2914
เดือน ธันวาคม 0 2740 2368
รวมทั้งปี 12323 32238 30317