การขอรับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

ทำเนียบมาตรฐาน HOME STAY

ตัวอย่างไฟล์ทำเนียบ


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวิภา โทร 087-0505501 หรือ
Line ID :: kookkaihroo

วีดีโอมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย