ภาพ เอกสารอบรม ทำเนียบรุ่น

ภาพ เอกสาร ทำเนียบรุ่น ของโครงการอบรมต่างๆ
อ่านทั้งหมด >>
สปชต 60 มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือจากส่วนงานภายใน ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม (SMMS) ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรม


จำนวนผู้เยี่ยมชม

ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวน :: 12322 ครั้ง
ดูข้อมูลทั้งหมด >>


โครงการบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2560
ใบสมัครเข้ารับอบรมบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ไฟล์ Word

ไฟล์ PDF

 
ไฟล์ Word

ไฟล์ PDF


สายตรงผู้อำนวยการ


Loading...


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รับสมัครงาน


ยังไม่มีข้อมูลการรับสมัครงาน

คำแนะนำและความคิดเห็น


Loading...


ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม   ระบบตรวจสอบข้อมูลการลาออนไลน์   สำหรับบุคลากรเท่านั้น