การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ป้องกัน: เครื่องแม่ข่าย (Server) สำนักบริการวิชาการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

เคยไหม ที่แฟลชไดร์ขอเรา ลบหรือFormat ไม่ได้

อาการ “The disk is write protected”

protect

โดยส่วนใหญ่ลักษณะที่พบ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบไฟล์ หรือสั่งFormatโดยวิธีการทั่วไปได้ปัญหาเล็กในการใช้งานคอมพิวเตอร์อาจส่งผลกับงานที่ทำได้ เราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อช่วยให้การทำงานของเรา คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่ง การแก้ไขสามารถแบ่งได้ 2 Step

stepที่ 1 แก้ไขโดยการตั้งค่าระบบการจัดการพื้นฐานระบบใหม่
Stepที่ 2 แก้ไขโดยใช้โปรใช้โปรแกรมอัตโนมัติ

Stepที่ 1 แก้ไขโดยการตั้งค่าระบบการจัดการพื้นฐานระบบใหม่

วิธีแก้มีดังนี้
1. คลิกที่ start แล้วคลิก Run จากนั้นพิมพ์ว่า regedit แล้วคลิก OK

2. จะมี Pop up ขึ้นมา แล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control แล้วหา โฟลเดอร์ชื่อ StorageDevicePolicies ถ้าไม่มีให้สร้างใหม่ครับ ด้วยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Control คลิกเลือก KEY จะได้โฟลเดอร์ ชื่อ New Key#1 คลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้ แล้ว Rename พิมพ์ชื่อ StorageDevicePolicies แล้ว OK

3. คลิกขวาที่พื้นที่สีขาวว่าง ๆ ทางขวามือ จะมี Pop up ขึ้นมา แล้วแล้วเลือก DWORD Value จะได้ไฟล์เพิ่มมา 1 ไฟล์ คลิกขวาที่ไฟล์นี้ แล้ว Rename พิมพ์ชื่อ WriteProtect

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ชื่อ WriteProtect จะมี Pop up ขึ้นมา ให้ใส่ค่า Value data = 0 เพื่อยกเลิก WriteProtect 

หากไม่สามารถลบหรือFormat ได้ ให้ใช้ในstepที่ 2

Stepที่ 2 แก้ไขโดยใช้โปรใช้โปรแกรมอัตโนมัติ
การแก้ไขโดยวิธีจะสามารถทำได้โดยง่ายแต่ก่อนจะทำวิธีนี้ ควรจะ Copy ไฟล์ข้อมูลที่ไม่ต้องการลบออกก่อน วิธีการนี้สามารถทำได้โดย ดาวโหลดไฟล์โปรแกรมได้ที่นี่
http://www.apacer.com/en/support/downloads/Repair_v2.10.1.1.zip
โปรแกรมดังกล่าวใช้สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ และที่ส่วนสำคัญฟรีครับ

วิธีใช้เพียงเชื่อมต่อแฟลชไดร์ที่มีปัญหาเข้าไป Copy ไฟล์ที่ไม่ได้ต้องการลบออก จากนั้นกดโปรแกรมที่ดาวโหลดมาแล้ว กดปุ่มFormat ในโปรแกรม เท่านี้ก็เสร็จครับ
จากนั้นCopy ไฟล์ที่ทำการCopyออกมาไว้ในครั้งแรกPast กลับลงไปในแฟลชไดร์
เท่านี้เราก็สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ซื้อแฟลชไดร์ใหม่แล้วครับ

Cr.  มปป. / Monariiza 2557

การเข้าใช้งานปฏิทินภารกิจผู้บริหาร

การเข้าใช้งานปฏิทินภารกิจผู้บริหารนั้น ได้มีการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัย จึงต้องให้บุคลากรทุกคนในสำนักบริการวิชาการ แจ้งอีเมล์ Gmail มาที่ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ เพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ในการดูปฏิทินภารกิจผู้บริหารได้ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังไฟล์แนบ

การเข้าใช้งานปฏิทินภารกิจผู้บริหาร

หากทำตามขั้นตอนในเอกสารแนบแล้ว ยังพบปัญหาในการใช้งานอยู่ให้ติดต่อได้ที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 113 หรือ 2292

บทที่ 5 การสร้างจดหมายเวียนและซองจดหมายจำนวนมากๆ

เวลาที่เราต้องส่งจดหมายเวียนจากจดหมายฉบับเดียวให้กับหลายๆหน่วยงานที่เราต้องส่งเป็นประจำ เราจะมานั่งพิมพ์ชื่อหน่วยงานต่างๆเป็นประจำก็จะทำให้เสียเวลา แต่ถ้าเราทำรายชื่อหน่วยงานเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบตารางข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อผู้รับ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ เราก็จะสามารถนำข้อมูลนี้มาใช้ในการทำจดหมายได้เรื่อยๆ เพียงแค่พิมพ์จดหมายฉบับเดียวแล้ว ลองศึกษาวิธีจากเอกสารที่แนบมานะครับ

Word บทที่ 5 การสร้างจดหมายเวียนและซองจดหมาย

บทที่ 4 การสร้างสูตรหรือสมการใน MS-word

น้องๆหลายคนเคยถามวิธีการใส่สูตรหรือสมการต่างๆ ในเอกสาร word ซึ่งผมเองก็ได้บอกและสอนไปหลายคน สำหรับคนที่ยังไม่ทราบและถ้าเกิดผ่านมาเห็นเรื่องนี้บน KM ของเรา ก็ผ่านๆตาไว้นะครับ เผื่อว่ามีโอกาสต้องทำงานที่ใส่สูตรหรือสมการเข้า จะได้ย้อนกลับมาดูกัน

Word บทที่ 4 การสร้างสูตรหรือสมการ

อัตราส่วนการแสดงผลของจอภาพมาตรฐานต่างๆ เพื่อการพัฒนาสื่ออย่างมีคุณภาพ 2014 (Update)

             ระบบภาพในการจัดทำสื่อการแสดงผลต่างๆ หากว่าต้องมีการนำไปใช้ในการแสดงผลเพื่อประกอบการนำเสนอในห้องประชุมนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับการประชุมในทุกๆครั้ง ดังนั้นในการจะออกแบบระบบภาพห้องประชุมทางผู้ออกแบบจะต้องทราบถึงรายละเอียดพื้นฐานต่างๆของระบบภาพว่าเป็นอย่างไร มีระบบการทำงาน ความละเอียดของภาพ หรือ Resolution ขนาดและสัดส่วนของจอภาพ หรือประเภทของสัญญาณภาพก่อน เพื่อที่จะทำให้การออกแบบระบบภาพในห้องประชุมเกิดความสมบูรณ์แบบและประสิทธิภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับการใช้งานของสื่อนั้นๆ สิ่งที่เราต้องทำความรู้จักเป็นอันดับแรกคือ ความละเอียดภาพ

             ความละเอียดของภาพ (Resolution)  ความละเอียดของภาพ หรือ Resolution คือจำนวนของจุดภาพ หรือ พิกเซล (Pixel) ที่ใช้แสดงความหมายของภาพเป็นการแสดงจำนวนพิกเซลในแนวนอนและแนวตั้ง จุดภาพ หรือ พิกเซล เป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ คือจุดภาพที่แสดงบนจอแสดงผล หรือ จุดภาพในรูปภาพที่รวมกันเป็นภาพขึ้น โดยในภาพหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยจุดภาพหรือพิกเซลมากมายโดยในแต่ละภาพที่สร้างขึ้นมาจะมีความหนาแน่นของจุดภาพหรืออบางครั้งแทนว่าความละเอียด (ความคมชัด) ที่แตกต่างกันไป จึงใช้ในการบอกคุณสมบัติของภาพ จอภาพ หรือ อุปกรณ์แสดงผลของภาพ  ภาพที่มีจำนวนพิกเซลมากจะมีความละเอียดของภาพมาก โดยจะแสดงจำนวนพิกเซลในแนวนอนและแนวตั้ง เช่น 1024 x 768 อธิบายได้คือ ใช้พิกเซลในแนวนอนจำนวน 1024 พิกเซล และพิกเซลในแนวตั้งจำนวน 768 พิกเซล ในการสร้างภาพ ภาพที่เห็นจะมีทั้งหมด 786,000 พิกเซล

16-6-2557 9-20-42

                 XGA ( Extended Graphics Array ) คือคำที่เรียกการแสดงผลของจอภาพคอมพิวเตอร์ ( Monitor Computer ) ย่อมาจาก Extended Graphics Array (แปลว่าขบวนปรับภาพแบบขยาย) เป็นชนิดจอ LCD หรือ LED มีหลายมาตรฐาน คือ VGA ( Video Graphics Array ) / SVGA ( SuperVideo Graphics Array ) / SXGA ( Super Extended Graphics Array ) / UXGA ( Ultra Extended Graphics Array )

มีความละเอียดตั้งแต่

            VGA คือ ขนาดภาพ 640×480 พิกเซล ( 4:3 )
          SVGA คือ ขนาดภาพ 800×600 พิกเซล ( 4:3 )
            XGA คือ ขนาดภาพ 1024×768 พิกเซล ( 4:3 )
          SXGA คือ ขนาดภาพ 1280×1024 พิกเซล ( 4:3 )
       SXGA+ คือ ขนาดภาพ 1400×1050 พิกเซล ( 4:3 )
         UXGA คือ ขนาดภาพ 1600×1200 พิกเซล ( 4:3 )

แล้วยังมีขนาดอัตราส่วนอื่นๆ อีก ที่ขึ้นต้นด้วย W เรียกว่า Wide Screen (จอกว้าง) คือ
         WVGA คือ ขนาดภาพ 840×480 พิกเซล ( 16:10 )
         WXGA คือ ขนาดภาพ 1280×800 พิกเซล ( 16:10 )
      WXGA+ คือ ขนาดภาพ 1440×900 พิกเซล ( 16:10 )
      WSXGA คือ ขนาดภาพ 1680×1050 พิกเซล ( 16:10 )
     WUXGA คือ ขนาดภาพ 1920×1200 พิกเซล ( 16:10 )
    WXGA (HD-Ready) คือ ขนาดภาพ 1366×768 พิกเซล ( 16:9 )
        WSVGA (Full HD) คือ ขนาดภาพ 1920×1080 พิกเซล ( 16:9 )

อ่านต่อเพิ่มเติม >>

ศาสตร์ที่ว่าด้วยกลไก ของ Switch Keyboard กับการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพข้อมือที่ดี

        ในปัจจุบัน Keyboard มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้แต่แบบ Keyboard ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันในวงการคอมผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คงหนีไม่พ้น Mechanical Keyboard ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ คีย์บอร์ดแบบปุ่มเต็มหรือคีย์บอร์ดแบบสั้นโดยตัดโซนของปุ่ม Numpad ทิ้งไป ทำให้ตัวคีย์บอร์ดสั้นลงทำให้ประหยัดพื้นที่ใช้งานยิ่งขึ้น ซึ่งคีย์บอร์ดแบบสั้นที่ตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยและได้รับความนิยมพอควรจะมี Razer Black Widow Tournament ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบ Mechanical Keyboard พร้อมสวิตช์สีน้ำเงินและ Neolution E-Sport TITAN ที่ใช้สวิตช์สีแดง

10-6-2557 9-09-37

 

          ส่วนประเภทของคีย์บอร์ดที่เป็นส่วนต่อไปนั้น ผมจะอิงตามประเภทของคีย์บอร์ดที่ยังมีผลิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยจะแบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ ได้แก่ Rubber Dome, Scissor Switch, Mechanical Keyboard

1.Rubber Dome Keyboard

10-6-2557 9-13-30 4580_22_logitech_g105_made_for_call_of_duty_gaming_keyboard_review_full_thumb

      เป็นคีย์บอร์ดแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเพราะราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่ายมาก ส่วนของโครงของคีย์บอร์ดทำจากพลาสติกทำให้มีราคาไม่แพงและมีเพียงปุ่มพื้นฐานทั่วไปติดตั้งเอาไว้และบางรุ่นจะมีปุ่ม Multimedia ติตตั้งเพิ่มเข้ามาให้ใช้เช่นเพิ่ม/ลดเสียง, เปิดเช็คอีเมล์ ฯลฯ เป็นต้น อายุการใช้งานของปุ่มจะอยู่ราว 1 ล้านครั้งด้วยกัน ซึ่งคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Rubber Dome เช่นนี้ด้วย

2. Scissor Switch

scissor-switch-keyboards_thumb

         คีย์บอร์ดแบบที่ได้รับการพัฒนาต่อจาก Rubber Dome โดยตัวคีย์บอร์ดจะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกไขว้กันเป็นเครื่องหมายกากบาทเหมือนกับกรรไกร (Scissor) จึงกลายเป็นที่มาของคีย์บอร์ดประเภทนี้โดยระยะกดจะสั้นกว่า Rubber Dome ระดับหนึ่ง โดยจุดเด่นของคีย์บอร์ดแบบนี้ได้รับความนิยมเพราะตัวปุ่มจะส่งเสียงเบาและไม่ต้องใช้แรงกดมาก ปัจจุบันจะมีคีย์บอร์ดจาก Rapoo ยังผลิตคีย์บอร์ดที่ใช้สวิตช์แบบ Scissor Switch อยู่

3. Mechanical Keyboard

IMG_0225_thumb

      เป็นคีย์บอร์ดอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันสำหรับเกมเมอร์และคนที่ต้องการคีย์บอร์ดที่มีความแข็งแรงทนทานสูง โดยปุ่มแต่ละปุ่มจะถูกเรียกว่าสวิตช์ (Switch) ซึ่งผลิตโดยบริษัท Cherry Corp เพียงบริษัทเดียวในโลก ณ ปัจจุบัน ซึ่งสวิตช์แต่ละสวิตช์จะมีจุดเด่นแตกต่างกันตามสีของสวิตช์ที่ทางบริษัทผลิตออกมาจำหน่ายโดยปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด 6 สีคือสีดำ, แดง, น้ำตาล, น้ำเงิน, ขาว, เทาและเขียว โดยสวิตช์แต่ละตัวจะมีอายุการกดใช้งานราว 50 ล้านครั้งต่อปุ่มและน้ำหนักรวมทั้งหมดของคีย์บอร์ดจะอยู่ราว 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งแต่ละปุ่มจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันพอสมควรและมีราคาจำหน่ายในหลักพันบาทขึ้นไป

อ่านต่อเพิ่มเติม >>

บทที่ 3 การสร้างงานด้านกราฟฟิกในเอกสาร Word

สำหรับขั้นต่อไปของการใช้งานโปรแกรม MS-Word คือการใส่ภาพ กราฟฟิกต่างๆ ในเอกสาร เพื่อให้เอกสารมีภาพประกอบ มีแผนผังองค์กร หรืออื่นๆ ตามต้องการครับ ในบทเรียนนี้จะเกี่ยวกับ การแทรกรูปภาพ และการจัดการรูปภาพ  การใช้เครื่องมื อในการวาดรูป  การสร้างแผนผังองค์กร   การสร้างกราฟ  การสร้างตาราง และการตกแต่งตาราง ลองดูนะครับ เอกสารคุณจะดูดีและมีความสมบูรณ์ขึ้นมาทันที

Word บทที่ 3

การจัดการองค์ความรู้ (Blog KM) ตอนที่ 1

สำหรับการเข้าใช้งาน Blog KM นั้น มีวิธีเข้าถึงได้ 2 วิธีด้วยกัน
ซึ่งสามารถคลิกอ่านรายละเอียดวิธีการเข้าถึงได้ในส่วนไฟล์เอกสารด้านล่าง

ไฟล์เอกสาร

การเข้าใช้งาน Blog KM

โปรดติดตามตอนที่ 2 :: การสมัครสมาชิก BlogKM

บทที่ 2 การทำงานเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ (Paragraph)

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word คงลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาลองกันบ้างแล้วนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานเลย แต่สำหรับคนที่เคยที่ใช้งานแล้ว ก็จะมีประสบการณ์การพิมพ์ การจัดหน้าเอกสาร เราลองมาดูกันนะครับว่า มีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบ  หรือ Paragraph ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • การเลือกช่วงข้อมูลในเอกสาร
  • การเลื่อนตำแหน่งในเอกสาร
  • จัดย่อหน้าเอกสาร , กำหนดการเยื้อง
  • กำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าและระยะห่างระหว่างบรรทัด
  • ใช้งานแท็ป
  • ใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและลำดับเลข
  • สร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์

ขอให้สนุกกับ การทำงานเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ (Paragraph) นะครับ

Word บทที่ 2