การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

แรงงานต่างด้าวไม่เลือกงาน-ไม่บ่น

หากคนไทยยังเลือกงาน รับรองไม่มีงานทำแน่ครับ

2012-12-12-5296449

มหาวิทยาลัยหอการค้าฯชี้ ศักยภาพแรงงานต่างด้าว เริ่มดีกว่าไทย หลังพบว่าไม่เลือกงาน – ไม่บ่น แนะนำคนไทยเร่งยกระดับรับเออีซี

นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้แรงงานไทยมองว่าแรงงานต่างด้าวจากเพื่อนบ้านทั้งจากพม่า เวียดนาม กัมพูชา และ ลาว เริ่มมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าแรงงานไทย เนื่องจากไม่เลือกงานและทุ่มเทการทำงานมากกว่า ขณะที่แรงงานไทยเริ่มหางานที่สบายๆ และไม่หนัก ดังนั้นก่อนที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องฝึกทักษะฝีมือ,  ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีและความรู้ทั่วไปแก่แรงงานไทยเพื่อยกระดับให้เป็นแรงงานฝีมือหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับต่างด้าว

“เท่าที่สำรวจจากมุมมองของแรงงานด้วยกันตอนนี้แม้จะมีประสิทธิภาพพอๆกัน แต่ดูว่าต่างด้าวจะดีกว่านิดๆ โดยเฉพาะการสู้งาน, ไม่บ่น และเรื่องของภาษาอังกฤษ  ดังนั้นแรงงานไทยก็จำเป็นต้องหนีต่างด้าวโดยการพัฒนาฝีมือให้อยู่ในอีกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพราะหากไม่พัฒนาฝีมือขึ้นมาก็จะถูกต่างด้าวแย่งงานได้หากมีการเปิดเออีซี”
คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

สิ่งที่ควร และไม่ควรทำ ใน สปป.ลาว

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในสปป.ลาว

ในด้านการลงทุนรัฐบาลลาวได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการด้านภาษีอนุญาตให้นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาสัก และแขวงหลวงพระบาง

เศรษฐกิจใน สปป.ลาว ที่ผ่านมามีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมสู่เสรีการตลาด ในด้านการลงทุนรัฐบาลลาวได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการด้านภาษีอนุญาตให้นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาสัก และแขวงหลวงพระบาง มีอำนาจอนุมัติโครงการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแขวงอื่น ๆ ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การลงทุนจากต่างประเทศในลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่สำคัญของ สปป.ลาว
คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ประกอบได้ด้วย 5 ตอน ดังนี้

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา พาตะลุยอาเซียน

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

ชุดการแสดงทางวัฒนธรรมอาเซี่ยน 10 ประเทศ

งานเวทีวิชาการ “เปิดเสรีอาเซี่ยน ปี 2558″
(การแสดงชุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งการ
­ประกอบงานเวทีวิชาการ อาจไม่ถูกต้องตามต้นฉบับของประเทศนั้นๆ)