การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ?? ทำอย่างไร  ตรงนี้ … มีคำตอบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ

ไฟล์เอกสาร

จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แนวทางการเขียนสิทธิบัตร

แนวทางการเขียนสิทธิบัตร ?? ทำอย่างไร ?? มีคำตอบ ???

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ

ไฟล์เอกสาร

แนวทางการเขียนสิทธิบัตร

ทำวิจัยอย่างไร? ให้ได้สิทธิบัตร

วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อให้ได้สิทธิบัตรมานำเสนอ

โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ

ไฟล์เอกสาร
ทำวิจัยอย่างไรให้ได้รับจดสิทธิบัตร