การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

กระบวนการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียง จำนวน 9 รายการ ดังนี้

รายการวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน / สุขภาพดี-ชีวีมีสุข / สุขภาพดีมีสุข / วิถีสุขภาพ / มนุษย์กับสังคม / มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / ก้าวไกลในโลกกว้าง / สาระความรู้สู่ชุมชน / รอบรู้คู่บูรพา

 

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สามารถแนะนำ กันได้คะ