การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ (Blog KM) ตอนที่ 1

สำหรับการเข้าใช้งาน Blog KM นั้น มีวิธีเข้าถึงได้ 2 วิธีด้วยกัน
ซึ่งสามารถคลิกอ่านรายละเอียดวิธีการเข้าถึงได้ในส่วนไฟล์เอกสารด้านล่าง

ไฟล์เอกสาร

การเข้าใช้งาน Blog KM

โปรดติดตามตอนที่ 2 :: การสมัครสมาชิก BlogKM