การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ประกอบได้ด้วย 5 ตอน ดังนี้

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา พาตะลุยอาเซียน

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

ชุดการแสดงทางวัฒนธรรมอาเซี่ยน 10 ประเทศ

งานเวทีวิชาการ “เปิดเสรีอาเซี่ยน ปี 2558″
(การแสดงชุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งการ
­ประกอบงานเวทีวิชาการ อาจไม่ถูกต้องตามต้นฉบับของประเทศนั้นๆ)