การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เทคนิคการตรวจบิลเงินสด ใบเสร็จ ให้ถูกต้อง

การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการ เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามหาวิทยาลัยบูรพาจ้าง สตง.มาตรวจบัญชีทำให้ประสบปัญหากับเรื่องจ่ายเงินไปแล้ว   ร้านค้า บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลลงรายละเอียดในใบเสร็จ บิลเงินสด ไม่ถูกต้อง           ครบถ้วนตามต้องการวันนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ดังเอกสารแนบ

Technique chech receipt