การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • krissana says:

    ตั้งแต่มีนโยบายนี้ สังเกตุได้ว่าบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการหาผ้าไทยมาใส่ ซึ่งทำให้มีสีสรรในการทำงานอย่างไทยๆ สบายตาและสวยงามค่ะ อยากให้อนุรักษ์แบบนี้ตลอดไปค่ะ

  • สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ says:

    เป็นการสนับสนุนสินค้าไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนคะ ผ้าไทยใส่สบายดีคะ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*