การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุปประเด็นจาการเล่าเรื่อง เทคนิคการสื่อสารที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของงาน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ShareShare on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

- สิ่งแวดล้อม ความเป็นมาของแต่ละคนเปรียบเสมือนเบ้าหลอมในการเจริญเติบโต ส่งผลให้การปฏิบัติตัวของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน
- คนจากหลากหลายที่มาและประสบการณ์ต่างกันมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ผู้ที่มีเบ้าหลอม เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมคล้ายๆ กัน มักจะสนิทสนมกันเป็นเพื่อนกันได้ง่าย
- การสื่อสารที่ประสบผลสำเร็จ คือ การสิ่อสารที่จริงใจต่อกัน ทำอย่างไรให้ผู้ที่สื่อสารด้วยตอบกลับมาด้วยความจริงใจมากที่สุด ไม่ต้องอิงกับกรอบของสังคม มารยาท เป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติ เปิดใจยอมรับ
- การเจรจาหากใช้เพศตรงข้ามกันมักจะประสบผลสำเร็จมากกว่าเพศเดียวกัน
- เทคนิคการสื่อสารของ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ มี 2 คำสำคัญ ได้แก่ “ทำดี” กับ “พูดถูก”
ทำดี คือ การพยายามทำดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การทำความดีซะทีเดียว แต่เป็นการเลือกที่จะทำให้เกิดผลดีกับทุกฝ่ายมากที่สุด
พูดถูก คือ การพูดให้สถานการณ์นั้นๆ เป็นไปในทิศทางที่ดี ไม่ใช่การพูดความจริงที่ถูกต้องทั้งหมดแต่เป็นการเลือกพูดให้ส่งผลที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย อาจเป็นการประนีประนอม เลือกพูดในสิ่งที่น่าฟัง แล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้น
- เทคนิคการสื่อสารของ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ในการใช้ชีวิตประจำวัน มี 6 คำ ดังนี้
1. ยิ้ม คือ มีรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเจอเสมอ
2. ทักก่อน คือ เป็นผู้ทักทายก่อนเสมอ ไม่ว่าเจอใครก็ตาม
3. มืออ่อน คือ ไหว้ทักทาย สวัสดีเสมอ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
4. ปากหวาน คือ พูดในสิ่งที่ดี เชิงบวก ให้ผู้ที่ฟังเกิดความรู้สึกดี สบายใจ
5. ทานให้ คือ การเอื้อเฟื้อ ให้ในสิ่งที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง สามารถทำให้ผู้อื่นได้โดยไม่เดือดร้อน
6. เป็นน้ำ คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถโอนอ่อนผ่อนตามเหตุการณ์ปัจจุบัน
- การปกครองที่ยากที่สุด คือ ร่วมกันปกครอง เป็นรูปแบบการปกครองที่ ดีที่สุด
- การปกครองที่ง่ายที่สุด คือ แตกแยกแล้วปกครอง
- รักษาสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนเสมอ ไม่ให้ขาดการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มสังคมรุ่นใดก็ตาม
- คิดบวกอยู่เสมอ
- คำพูดคำสัญญา ถือเป็นข้อผูกมัด ก่อนทำต้องดูความพร้อม อุปสรรค หนทางในการแก้ปัญหา แผนสำรอง ต้องทำตามให้ได้ตามคำพูด
- การนัดหมายเวลา ต้องไปถึงก่อนเวลา เผื่อเวลาเสมอ เป็นเครดิตของตัวเอง
- การเจรจาต่อรอง ต้องศึกษาและสังเกตบุคลิกของคู่สนทนา และวางแผนเตรียมข้อมูล พูดแนะนำถึงประโยชน์ที่คู่สนทนาจะได้รับ

 • krissana says:

  เห็นด้วยค่ะว่าการสื่อสารที่ดีสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างมิตรภาพที่สวยงามแม้จะเป็นการสื่อสารทางการยิ้ม การแสดงออกทางแววตา ก็ตาม ^_^

 • wanwipa hroosakool says:

  การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการได้มาซึ่งความสำเร็จจริงๆ คะ เห็นด้วยมากๆคะ

 • Kunjira Wongthorn says:

  เห็นด้วยค่ะ การสื่อสารที่ดี ต้องมีรอยยิ้มทักทาย การไหว์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างมิตรภาพ ที่ดีให้แก่กันค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จค่ะ

 • ชุติมา ฝ่ายส่งเสริม says:

  เทคนิคการสื่อสารของ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ มีประโยชน์มากจริงๆค่ะ เห้นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 • นวินดา อัศวพรรณราย says:

  เห็นด้วยกับแนวทางของท่านผู้อำนวยการคะ จะนำไปปฏิบัติคะ

 • Kuna says:

  เห็นด้วยกับผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เป็นอย่างมากค่ะ เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย เข้าถึงความรู้สึกของผู้ได้รับได้เป็นอย่างดี

 • Anchittha Kotchasingh says:

  เทคนิคการสื่อสารของ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ นำไปใช้ได้จริงค่ะ เมื่อก่อนไม่ค่อยทักคนอื่นก่อน นำเทคนิคยิ้ม ทักทายไปใช้ ทำให้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและคนที่พบเจอได้ดีขึ้นจริงๆ ค่ะ

 • Wansom Arnamnart says:

  ดีมากค่ะ เข้ามาร่วมแชร์กันเยอะๆ นะคะ

 • Kriangsak PR. says:

  ขอให้ทุกคนนำเทคนิคที่ได้บอกไปทดลองปฏิบัติตาม ได้ผลอย่างไรนำมาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ทราบด้วยครับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*