ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ

จากการจัดชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ นั้น ได้สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

การจัดทำเอกสารและข้อเสนอโครงการ

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. บริการวิชาการ 2. บริการงานวิจัย

1. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

– ศึกษาข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างให้ชัดเจน แล้วทำข้อเสนอให้ตรงตามความต้องการ

– เอกสารประกอบจะต้องมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับงานที่นำเสนอ

– การนำเสนองานจะต้องให้ผู้ว่าจ้างเห็นว่าคุ้มค่า คุ้มราคา

2. การจัดทำข้อเสนอโครงการให้เอกชน

– รับฟังปัญหาโดยกำหนดขอบเขตของปัญหาและเนื้องานให้ชัดเจน จากการพูดคุยนอกรอบ

– นำเสนอหลักการและเหตุผลให้สนับสนุนการแก้ปัญหา

– วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน

– กระบวนการ เทคนิค จะต้องทำให้เข้าใจง่าย

– ข้อจำกัดต่างๆ จะต้องแจ้งให้ชัดเจนภายใต้ขอบเขต และงบประมาณ

– นำเสนอตัวอย่างงานที่เคยทำ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

– สไลด์นำเสนอ ควรมีรูปแบบ สีสัน ที่ชัดเจน อ่านง่าย

– ข้อความกระชับ สั้น ใช้แผนภูมิ (Flowchart) ในการนำเสนอกระบวนการทำงาน หรือทางการเงิน เป็นแผนภูมิแบบเปอร์เซ็นต์

– ควรมีการทำการบ้านเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโครงการ ก่อนนำเสนอ

– ภาพประกอบการนำเสนอ ต้องน่าสนใจ ชัดเจน

– นำเสนอเทคนิค วิธีพิเศษที่จะนำมาใช้ แต่ต้องไม่เปิดเผยทั้งหมด

– ควรมีการศึกษางานเก่า ศึกษาประวัติการดำเนินงานของผู้ว่าจ้างที่มีก่อนหน้านี้

– ทดลองตั้งโจทย์ที่คาดว่าจะมีการถาม-ตอบ ล่วงหน้า

– ควรมีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิไปในการนำเสนอด้วย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยในการตอบคำถาม

– ศึกษาข้อมูลองค์กร บุคลากร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอ

About ชุติมา ฝ่ายส่งเสริม

View all posts by ชุติมา ฝ่ายส่งเสริม →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *