การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าใช้งานปฏิทินภารกิจผู้บริหาร

ShareShare on FacebookShare on Google+Print this pageEmail this to someone

การเข้าใช้งานปฏิทินภารกิจผู้บริหารนั้น ได้มีการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัย จึงต้องให้บุคลากรทุกคนในสำนักบริการวิชาการ แจ้งอีเมล์ Gmail มาที่ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ เพื่อให้สามารถมีสิทธิ์ในการดูปฏิทินภารกิจผู้บริหารได้ โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังไฟล์แนบ

การเข้าใช้งานปฏิทินภารกิจผู้บริหาร

หากทำตามขั้นตอนในเอกสารแนบแล้ว ยังพบปัญหาในการใช้งานอยู่ให้ติดต่อได้ที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 113 หรือ 2292

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*