การจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการองค์ความรู้ KM - สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทที่ 4 การสร้างสูตรหรือสมการใน MS-word

น้องๆหลายคนเคยถามวิธีการใส่สูตรหรือสมการต่างๆ ในเอกสาร word ซึ่งผมเองก็ได้บอกและสอนไปหลายคน สำหรับคนที่ยังไม่ทราบและถ้าเกิดผ่านมาเห็นเรื่องนี้บน KM ของเรา ก็ผ่านๆตาไว้นะครับ เผื่อว่ามีโอกาสต้องทำงานที่ใส่สูตรหรือสมการเข้า จะได้ย้อนกลับมาดูกัน

Word บทที่ 4 การสร้างสูตรหรือสมการ

วิธีการทำนามบัตรง่ายๆด้วยโปรแกรมMicrosoft Word

หลาย ๆ คนมักจะคิดว่าโปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมพิมพ์เอกสารเท่านั้น แต่รู้หรือไม่ว่าโปรแกรม Microsoft Word ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การประยุกต์ทำใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งนามบัตร ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการทำนามบัตร ด้วย Microsoft Word  2007  เป็นการทำนามบัตรอย่างง่ายที่คุณก็สามารถทำตามได้

วิธีทำนามบัตร word 2007

1. เปิดไฟล์เอกสารเปล่าขึ้นมา

2. แทรกตารางโดยใช้ 2คอลัมน์ 5แถว

3. คลิกขวาตารางแล้วปรับขนาดของตารางให้ สูง 5.3 cm กว้าง 8.9 cm ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของนามบัตรทั่วไป

 

ปรับขนาด

 

4. เลือก แทรกรูปร่าง และใส่พื้นสีให้กับตัวนามบัตร

 

เลือกโทนสี

 

5. กรอกข้อความส่วนตัว โคยการคลิกขวาเเล้วเพิ่มข้อความ จัดองค์ประกอบให้สวยงาม

 

6. แทรกรูป logo เพื่อจัดองค์ประกอบให้สวยงาม

 

7.  ทำการ Copy นามบัตรไปยังทุกๆช่องของตาราง จากนั้นก็สามารถนำไฟล์ไปปริ้นใช้งานได้เลย

การบริหารโครงการวิจัย#2

 

เมื่อทำความรู้จักกับนิยามหรือความหมายของคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในตอนที่แล้ว ในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการแบ่งประเภทของการวิจัยหลัก ๆ รวมทั้งมิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย ดังนี้

chapter2

กระบวนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน

knowledgem

กระบวนการ จัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน คือ

๑. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์

๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

๗. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

อัตราส่วนการแสดงผลของจอภาพมาตรฐานต่างๆ เพื่อการพัฒนาสื่ออย่างมีคุณภาพ 2014 (Update)

             ระบบภาพในการจัดทำสื่อการแสดงผลต่างๆ หากว่าต้องมีการนำไปใช้ในการแสดงผลเพื่อประกอบการนำเสนอในห้องประชุมนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับการประชุมในทุกๆครั้ง ดังนั้นในการจะออกแบบระบบภาพห้องประชุมทางผู้ออกแบบจะต้องทราบถึงรายละเอียดพื้นฐานต่างๆของระบบภาพว่าเป็นอย่างไร มีระบบการทำงาน ความละเอียดของภาพ หรือ Resolution ขนาดและสัดส่วนของจอภาพ หรือประเภทของสัญญาณภาพก่อน เพื่อที่จะทำให้การออกแบบระบบภาพในห้องประชุมเกิดความสมบูรณ์แบบและประสิทธิภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับการใช้งานของสื่อนั้นๆ สิ่งที่เราต้องทำความรู้จักเป็นอันดับแรกคือ ความละเอียดภาพ

             ความละเอียดของภาพ (Resolution)  ความละเอียดของภาพ หรือ Resolution คือจำนวนของจุดภาพ หรือ พิกเซล (Pixel) ที่ใช้แสดงความหมายของภาพเป็นการแสดงจำนวนพิกเซลในแนวนอนและแนวตั้ง จุดภาพ หรือ พิกเซล เป็นหน่วยพื้นฐานของภาพ คือจุดภาพที่แสดงบนจอแสดงผล หรือ จุดภาพในรูปภาพที่รวมกันเป็นภาพขึ้น โดยในภาพหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยจุดภาพหรือพิกเซลมากมายโดยในแต่ละภาพที่สร้างขึ้นมาจะมีความหนาแน่นของจุดภาพหรืออบางครั้งแทนว่าความละเอียด (ความคมชัด) ที่แตกต่างกันไป จึงใช้ในการบอกคุณสมบัติของภาพ จอภาพ หรือ อุปกรณ์แสดงผลของภาพ  ภาพที่มีจำนวนพิกเซลมากจะมีความละเอียดของภาพมาก โดยจะแสดงจำนวนพิกเซลในแนวนอนและแนวตั้ง เช่น 1024 x 768 อธิบายได้คือ ใช้พิกเซลในแนวนอนจำนวน 1024 พิกเซล และพิกเซลในแนวตั้งจำนวน 768 พิกเซล ในการสร้างภาพ ภาพที่เห็นจะมีทั้งหมด 786,000 พิกเซล

16-6-2557 9-20-42

                 XGA ( Extended Graphics Array ) คือคำที่เรียกการแสดงผลของจอภาพคอมพิวเตอร์ ( Monitor Computer ) ย่อมาจาก Extended Graphics Array (แปลว่าขบวนปรับภาพแบบขยาย) เป็นชนิดจอ LCD หรือ LED มีหลายมาตรฐาน คือ VGA ( Video Graphics Array ) / SVGA ( SuperVideo Graphics Array ) / SXGA ( Super Extended Graphics Array ) / UXGA ( Ultra Extended Graphics Array )

มีความละเอียดตั้งแต่

            VGA คือ ขนาดภาพ 640×480 พิกเซล ( 4:3 )
          SVGA คือ ขนาดภาพ 800×600 พิกเซล ( 4:3 )
            XGA คือ ขนาดภาพ 1024×768 พิกเซล ( 4:3 )
          SXGA คือ ขนาดภาพ 1280×1024 พิกเซล ( 4:3 )
       SXGA+ คือ ขนาดภาพ 1400×1050 พิกเซล ( 4:3 )
         UXGA คือ ขนาดภาพ 1600×1200 พิกเซล ( 4:3 )

แล้วยังมีขนาดอัตราส่วนอื่นๆ อีก ที่ขึ้นต้นด้วย W เรียกว่า Wide Screen (จอกว้าง) คือ
         WVGA คือ ขนาดภาพ 840×480 พิกเซล ( 16:10 )
         WXGA คือ ขนาดภาพ 1280×800 พิกเซล ( 16:10 )
      WXGA+ คือ ขนาดภาพ 1440×900 พิกเซล ( 16:10 )
      WSXGA คือ ขนาดภาพ 1680×1050 พิกเซล ( 16:10 )
     WUXGA คือ ขนาดภาพ 1920×1200 พิกเซล ( 16:10 )
    WXGA (HD-Ready) คือ ขนาดภาพ 1366×768 พิกเซล ( 16:9 )
        WSVGA (Full HD) คือ ขนาดภาพ 1920×1080 พิกเซล ( 16:9 )

อ่านต่อเพิ่มเติม >>

เลขายุคใหม่ ทำอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย

sec day

เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน คนเราควรตั้งเป้าหมายของชีวิตเตรียมไว้ว่าภายในกี่ปี จะขึ้นไปอยู่ในจุดใด ตำแหน่งใด เพราะการมีเป้าหมายจะทำให้เรากำหนดทิศทางการทำงาน การปฏิบัติตัวของเรา เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้ในเวลาที่กำหนด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มักพูดแนะนำอยู่เสมอถึงวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น ดังนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม >>

ทุนวิจัยปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น

การค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ด้วยการทำงานวิจัย นอกจากเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติแล้ว ยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัยไทย ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตและผลิตผลงานวิจัยตรงความต้องการของประเทศชาติได้ในอนาคต ทุน JSPS Ronpaku เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ทางด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการร่วมทำงานวิจัยกับประเทศญี่ปุ่น และจะได้รับ ปริญญาเอก จากประเทศญี่ปุ่น (สามารถทำงานสอนและวิจัยในเมืองไทยตามปกติครับ)

รายละเอียดตามเว็บไซด์นี้ครับ

http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/applicationforms.html

องค์ความรู้เรื่อง แผนที่อากาศ ( โครงการจัดทำแบบจำลองภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย)

แผนที่อากาศ เป็นแผนที่แสดงองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ในแผนที่อากาศได้รับมาจากเครือข่ายสถานีตรวจอากาศผิวพื้นทั้งหลาย รวบรวมแล้วเขียนขึ้นเป็นตัวเลข รหัส และสัญลักษณ์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลที่อยู่ในแผนที่อากาศจะนำไปใช้ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 1

2014-06-11_TopChart_19

ภาพที่1 ตัวอย่างแผนที่อากาศ
(กรมอุตุนิยมวิทยา,2557)

 ตัวอย่างสัญลักษณ์ทางอุตุนิยมวิทยาบนแผนที่อากาศ ได้แก่ 
 • L ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ เป็นบริเวณที่อากาศร้อนยกตัวทำให้เกิดเมฆ
 • H ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศสูง เป็นบริเวณที่อากาศเย็นแห้งแล้ว ฟ้าใส ไม่มีเมฆปกคลุม 
 • เส้นไอโซบาร์ (Isobar) เป็นเส้นโค้งที่ลากเชื่อมต่อบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน มีตัวเลขแสดงค่าความกดอากาศซึ่งมีหน่วยเป็น เฮคโตปาสคาล (hPa) กำกับไว้ 
 • แนวปะทะอากาศ (Front) เส้นอาร์คหนาทึบสีแดงมีเครื่องหมายวงกลม คือ แนวปะทะอากาศร้อน เส้นอาร์คหนาทึบสีน้ำเงินมีลิ่มสามเหลี่ยม คือ แนวปะทะอากาศเย็น เมืื่อแนวปะทะทั้งสองชนกันจะทำให้เกิดฝนตก 
 • ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศภาคพื้น แสดงโดยสัญลักษณ์ดังตัวอย่างในภาพที่ 2 ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้

weather

  • วงกลม แสดงปริมาณเมฆปกคลุมเหนือสถานี สีขาว: ไม่มีเมฆ สีดำ: เมฆมาก
  • ลูกศร แสดงทิศทางลมที่พัดเข้าหาสถานี ขีดฉากที่ปลายลูกศรแสดงความเร็วลม ขีดยิ่งมาก ลมยิ่งแรง 
  • ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านบน เป็นตัวเลขสามหลัก หมายถึง ตัวเลขท้ายสองหลักและทศนิยมหนึ่งหลัก (107 หมายถึง 1010.7 hPa) 
  • แนวโน้มของความกดอากาศเปรียบเทียบกับ 3 ชั่วโมงที่แล้ว แสดงด้วยตัวเลขทางด้านขวามือมีหน่วยเป็น hPa ค่า + หมายถึงความกดอากาศสูงขึ้น, ค่า – หมายถึงความกดอากาศต่ำลง 
  • อุณหภูมิจุดน้ำค้าง แสดงด้วยตัวเลขขวามือด้านล่าง 
  • ลักษณะอากาศ แสดงด้่วยสัญญลักษณ์อุตุนิยมวิทยาทางด้านขวามือ
  • อุณหภูมิอากาศ แสดงด้วยตัวเลขด้านซ้ายบน

Cr. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

 

ศาสตร์ที่ว่าด้วยกลไก ของ Switch Keyboard กับการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพข้อมือที่ดี

        ในปัจจุบัน Keyboard มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้แต่แบบ Keyboard ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันในวงการคอมผู้ใช้คอมพิวเตอร์ คงหนีไม่พ้น Mechanical Keyboard ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ คีย์บอร์ดแบบปุ่มเต็มหรือคีย์บอร์ดแบบสั้นโดยตัดโซนของปุ่ม Numpad ทิ้งไป ทำให้ตัวคีย์บอร์ดสั้นลงทำให้ประหยัดพื้นที่ใช้งานยิ่งขึ้น ซึ่งคีย์บอร์ดแบบสั้นที่ตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยและได้รับความนิยมพอควรจะมี Razer Black Widow Tournament ที่เป็นคีย์บอร์ดแบบ Mechanical Keyboard พร้อมสวิตช์สีน้ำเงินและ Neolution E-Sport TITAN ที่ใช้สวิตช์สีแดง

10-6-2557 9-09-37

 

          ส่วนประเภทของคีย์บอร์ดที่เป็นส่วนต่อไปนั้น ผมจะอิงตามประเภทของคีย์บอร์ดที่ยังมีผลิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยจะแบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ ได้แก่ Rubber Dome, Scissor Switch, Mechanical Keyboard

1.Rubber Dome Keyboard

10-6-2557 9-13-30 4580_22_logitech_g105_made_for_call_of_duty_gaming_keyboard_review_full_thumb

      เป็นคีย์บอร์ดแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเพราะราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่ายมาก ส่วนของโครงของคีย์บอร์ดทำจากพลาสติกทำให้มีราคาไม่แพงและมีเพียงปุ่มพื้นฐานทั่วไปติดตั้งเอาไว้และบางรุ่นจะมีปุ่ม Multimedia ติตตั้งเพิ่มเข้ามาให้ใช้เช่นเพิ่ม/ลดเสียง, เปิดเช็คอีเมล์ ฯลฯ เป็นต้น อายุการใช้งานของปุ่มจะอยู่ราว 1 ล้านครั้งด้วยกัน ซึ่งคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Rubber Dome เช่นนี้ด้วย

2. Scissor Switch

scissor-switch-keyboards_thumb

         คีย์บอร์ดแบบที่ได้รับการพัฒนาต่อจาก Rubber Dome โดยตัวคีย์บอร์ดจะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกไขว้กันเป็นเครื่องหมายกากบาทเหมือนกับกรรไกร (Scissor) จึงกลายเป็นที่มาของคีย์บอร์ดประเภทนี้โดยระยะกดจะสั้นกว่า Rubber Dome ระดับหนึ่ง โดยจุดเด่นของคีย์บอร์ดแบบนี้ได้รับความนิยมเพราะตัวปุ่มจะส่งเสียงเบาและไม่ต้องใช้แรงกดมาก ปัจจุบันจะมีคีย์บอร์ดจาก Rapoo ยังผลิตคีย์บอร์ดที่ใช้สวิตช์แบบ Scissor Switch อยู่

3. Mechanical Keyboard

IMG_0225_thumb

      เป็นคีย์บอร์ดอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันสำหรับเกมเมอร์และคนที่ต้องการคีย์บอร์ดที่มีความแข็งแรงทนทานสูง โดยปุ่มแต่ละปุ่มจะถูกเรียกว่าสวิตช์ (Switch) ซึ่งผลิตโดยบริษัท Cherry Corp เพียงบริษัทเดียวในโลก ณ ปัจจุบัน ซึ่งสวิตช์แต่ละสวิตช์จะมีจุดเด่นแตกต่างกันตามสีของสวิตช์ที่ทางบริษัทผลิตออกมาจำหน่ายโดยปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด 6 สีคือสีดำ, แดง, น้ำตาล, น้ำเงิน, ขาว, เทาและเขียว โดยสวิตช์แต่ละตัวจะมีอายุการกดใช้งานราว 50 ล้านครั้งต่อปุ่มและน้ำหนักรวมทั้งหมดของคีย์บอร์ดจะอยู่ราว 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งแต่ละปุ่มจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันพอสมควรและมีราคาจำหน่ายในหลักพันบาทขึ้นไป

อ่านต่อเพิ่มเติม >>