แผนการประชุมต่างๆ

คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ
(ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 9.30 น.)



คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
(ทุกวันอังคาร ที่ 4 ของเดือนเว้นเดือน เวลา 15.00 น.)



ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักบริการวิชาการ
(หลังประชุมกรรมการประจำ)