สมัครอบรมโครงการฝึกอบรมของสำนักบริการวิชาการแบบออนไลน์  
  ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลสมัครอบรมโครงการฝึกอบรม  
     
 
* แสดงถึงข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
 
     
  วันที่ เดือน ปี (ค.ศ.)  
  สมัครอบรมโครงการต่างๆ  
  ชื่อโครงการ* ::  
  วันที่อบรม :: ค่าลงทะเบียน ::  
  ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัทของท่าน  
  ชื่อหน่วยงาน* ::  
  ที่อยู่หน่วยงาน* ::  
  โทรศัพท์ (หน่วยงาน)* :: ผู้ประสานงาน* ::  
  ข้อมูลผู้สมัคร (สมัครพร้อมกันได้สูงสุด 10 คน)  
  จำนวนผู้สมัคร* :: คน
ลำดับที่ 1
    คำนำหน้า* ::   ชื่อ* ::   นามสกุล* ::   มือถือ* ::
    ตำแหน่ง* ::   วุฒิการศึกษา* ::   E-Mail ::

 
 
ท่านทราบข่าวสารการอบรมโครงการดังกล่าวจากช่องทางใด(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
บุคคล/เพื่อน หนังสือเชิญ หนังสือพิมพ์ ใบบอกข่าว แผ่นพับ โปสเตอร์
วิทยุฯ โทรทัศน์ จอภาพ LED ป้ายผ้า เว็บไซต์สำนักบริการวิชาการ
เว็บไซต์ ม.บูรพา อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์    
 
 
ยืนยันการสมัคร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลจริง