โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2560 ม.บูรพา

ล่องเรือชมวิถีชีวิตและบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง โลกใต้ทะเลบางแสน สวนนงนุชพัทยา โครงการในพระราชดำริเขาหินซ้อน ตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และนครวัด-นครธม (กัมพูชา) การอบรมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


ขั้นตอนการสมัคร โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ ม.บูรพาดำเนินการให้

สำหรับผู้ที่ต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่ม.บูรพา ดำเนินการสมัครให้ กรุณาดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับเขียน

แบบฟอร์มสำหรับช่วยกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ สปชต. 2560 ไฟล์ PDF
แบบฟอร์มขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วม สปชต. 2560 ไฟล์ PDF

เอกสารสำหรับพิมพ์

แบบฟอร์มสำหรับช่วยกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ สปชต. 2560 ไฟล์ Word
แบบฟอร์มขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วม สปชต. 2560 ไฟล์ Word

จำนวนการอบรม 6 รุ่น

รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560
รุ่นที่ขอเพิ่มใหม่ : วันที่ 20-26 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 22 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 24-30 เมษายน 2560
รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 25 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 5-11 มิถุนายน 2560

กำหนดการอบรม

เอกสารกำหนดการอบรมโครงการสปชต. 2560 ม.บูรพา

สมัครออนไลน์ด้วยตนเอง

http://register.ocsc.go.th/sproject/user/register

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์โครงการสปชต. 2560

ติดต่อสอบถาม

คุณอุทัศน์ (โจ)   โทร. 089-5439925   LineID : utud
คุณเฉลิมขวัญ (จอย)   โทร. 086-3075708   LineID : 0863075708

วีดีโอแนะนำโครงการ สปชต. 2560

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ