• หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา

  รับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเผยแพร่ผลงานพร้อมต่อ ยอดเชิงพาณิชย์

  ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย และบริการผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์

  Read More
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

  บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ ให้สามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ หลากหลายด้านโดยผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

  Read More
 • บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูลผลงานวิจัย

  ผู้ที่ประสบปัญญาด้านเทคโนโลยีสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

  Read More

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

" Intellectual Property and Technology Transfer Center "

"ผู้นำบริการวิชาการและบริการงานวิจัยแห่งขุมปัญญาตะวันออก"

 

บริการทรัพย์สินทางปัญญา

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมอนุญาติให้ใช้สิทธิ

ข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลความเชี่ยวชาญทั้งระยะสั้น และระยะยาวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.spire-project.eu/ http://www.spire-project.eu/