Archives

now browsing by author

 

โครงการการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครแล้วโอกาสดี ไม่ควรพลาด สำหรับบุคลากรมหRead More

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด

       รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีRead More

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ Read More

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การดำเนินการโครงการ Talent Mobility 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักRead More

โครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สำหรับโครงการยกระดับศัRead More

Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education-SPIRE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  ประทุมชาติ รองผู้อRead More

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนิน การโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร

เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ และ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นบริการภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริRead More

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ภายใต้ทุนสนับสนุนของ UTM

ลิงค์สำหรับนำไปเพิ่มfooter Area

เกี่ยวกับเราvisionหน้าที่ของเรากลยุทธ์การดำเนินงานRead More