ข่าว

now browsing by category

 

6 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นพร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเรามีผลงาRead More

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่Read More

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต ร่วมส่งผลงานใหม่ เข้าจดทะเบียน สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต ที่มีผRead More