กรกฎาคม, 2018

now browsing by month

 

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การดำเนินการโครงการ Talent Mobility 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักRead More

โครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สำหรับโครงการยกระดับศัRead More