กุมภาพันธ์, 2019

now browsing by month

 

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด

       รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีRead More

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ Read More