ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

ผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

พิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

"ใช้ความรู้ สู้ปัญหา เสริมปัญญา ก่อเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง สู่ความรุ่งเรืองของชุมชน"