ตัวอย่างการขอรับ สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

 

ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)


 สาขาเคมี

เครื่องดื่มจากดอกบัว

การผลิตเครื่องปรุงรส

กรรมวิธีการทำแผ่นชิ้นไม้อัดจากทางใบปาล์มน้ำมันและแผ่นชิ้นไม้อัดที่ได้จากกรรมวิธีนี้

สูตรส่วนผสมอเลนโดรเนท (alendronate) ซึ่งเป็นของเหลวที่ให้ทางปาก

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์

ระบบบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง

เครื่องปอกมะพร้าว

บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์

กลไกวาล์วกันขโมยน้ำแก๊สของวาล์วแก๊สหุงต้ม

 


 ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตร สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์


ลวดลายปกแฟ้ม

กาน้ำชา

ลวดลายยางรถยนต์

รถจักรยาน

 


ตัวอย่างร่างคำขออนุสิทธิบัตร


 อุปกรณ์กักฝุ่น

เบรคเกอร์มีแสงไฟแสดง