ข่าวกิจกรรม

โครงการ Talent Mobility รุ่น 3 เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

IP awareness and IP Protection held at Burapha university on 29 November 2019

IP awareness and IP Protection held at Burapha university on 29 November 2019

Drafting IP focusing on Invention Patent (Speakers from DIP)

Drafting IP focusing on Invention Patent (Speakers from DIP)

Drafting IP focusing on Design Patent, Copyright and Trademark (Speakers from DIP)

Drafting IP focusing on Design Patent, Copyright and Trademark (Speakers from DIP)

โครงการการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบออท อินดัสทรี จำกัด

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบออท อินดัสทรี จำกัด

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

โครงการฯ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การดำเนินการโครงการ Talent Mobility 2561
 

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ภายใต้ทุนสนับสนุนของ UTM

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ภายใต้ทุนสนับสนุนของ UTM
 

6 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นพร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรามีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นมากมาย วันนี้เรามีตัวอย่างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์มากมาย วันนี้เราจึงมีตัวอย่างผลงานจำนวน 6 เรื่อง มาให้รับชมในวันนี้
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี
 

โครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ
และการตลาดผลไม้
ภาคตะวันออก ประจำปี
งบประมาณ 2561

Find out more

Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education-SPIRE

ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

Find out more

Mobilization of technology and innovation of university to industry through Talent Mobility Program

Mobilization of technology and innovation of university to industry through Talent Mobility Program