ข่าวกิจกรรม

โครงการการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบออท อินดัสทรี จำกัด

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ไบออท อินดัสทรี จำกัด

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

มหาวิทยาลัยบูรพาลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

โครงการฯ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การดำเนินการโครงการ Talent Mobility 2561
 

ขอเชิญชวนจดทะเบียน สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าจดทะเบียน สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

โครงการฯ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การดำเนินการโครงการ Talent Mobility 2561
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี
 

โครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ
และการตลาดผลไม้
ภาคตะวันออก ประจำปี
งบประมาณ 2561

Find out more

Strategic IP Management for Effective R&I in Asian Higher Education-SPIRE

ถ่ายทอดองค์ความรู้โดย รองผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

Find out more

6 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นพร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรามีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นมากมาย วันนี้เรามีตัวอย่างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์มากมาย วันนี้เราจึงมีตัวอย่างผลงานจำนวน 6 เรื่อง มาให้รับชมในวันนี้
 

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ภายใต้ทุนสนับสนุนของ UTM

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ภายใต้ทุนสนับสนุนของ UTM