ข่าวกิจกรรม

รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

Find out more

Talent Mobility

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนิน การโครงการ Talent Mobility ขยายเวลาเปิดรับสมัคร

Find out more

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมให้คำปรึกษารายบุคคล

Find out more

ประเมินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2558 รอบ 24 เดือน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับการประเมินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2558 รอบ 24 เดือน เครือข่ายภาคตะวันออก โดยคณะผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) 

Find out more

6 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นพร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรามีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นมากมาย วันนี้เรามีตัวอย่างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์มากมาย วันนี้เราจึงมีตัวอย่างผลงานจำนวน 6 เรื่อง มาให้รับชมในวันนี้

Find out more

ขอเชิญชวนจดทะเบียน สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าจดทะเบียน สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

Find out more

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

"ใช้ความรู้ สู้ปัญหา เสริมปัญญา ก่อเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง สู่ความรุ่งเรืองของชุมชน"