ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ภายใต้ทุนสนับสนุนของ UTM

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม Kick-Off Meeting ภายใต้ทุนสนับสนุนของ UTM 

Find out more

Talent Mobility

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนิน การโครงการ Talent Mobility 2561

Find out more

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP อบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมให้คำปรึกษารายบุคคล

Find out more

เป็นบริการภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาค

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นบริการภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาค

Find out more

6 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นพร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรามีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดดเด่นมากมาย วันนี้เรามีตัวอย่างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์มากมาย วันนี้เราจึงมีตัวอย่างผลงานจำนวน 6 เรื่อง มาให้รับชมในวันนี้

Find out more

ขอเชิญชวนจดทะเบียน สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าจดทะเบียน สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

Find out more

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

"ใช้ความรู้ สู้ปัญหา เสริมปัญญา ก่อเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง สู่ความรุ่งเรืองของชุมชน"