ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2558


 

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคตะวันออก

ประชุมขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์

ประชุมบริหารจัดการเครือข่าย

งานพฤกษาตะวันออก

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัด

 

กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2557


 

จัดนิทรรศการงานเทศกาลผลไม้ จังหวัดระยอง

ประชุมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ประชุมเครือข่ายคลินิกภาคตะวันออก

ให้คำปรึกษา

ประชุมเครือข่ายประจำปี 2557

งานพฤกษาตะวันออกปี 2557

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

กระทรวงวิทยาศาสตร์ประเมินคลินิกเทคโนโลยี

ประชุมเครือข่ายคลินิกภาคตะวันออก

รวมพล อสวท

ประชุมระบบออนไลน์