ขั้นตอนขอรับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการให้คำปรึกษารายชั่วโมง จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าใช้จ่ายเพียงชั่วโมงละ 3,000 บาท

ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ทุกช่องทาง
โดยแจ้งเรื่องที่ท่านสนใจรับคำปรึกษา พร้อมทั้งส่งใบสมัครรับบริการ