Spin-off Companies

 

Spin-off Companies

ผลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการเข้าสู่บริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบ (Spin-off Companies) โดยเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันฯ พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน มีผู้เข้าสู่บริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบแล้ว จำนวน  12  ราย ตัวอย่างผลงาน ได้แก่

คุณกัลยา

ผลิตภัณฑ์ผงวุ้นสำเร็จรูป พร้อมปรุงตราคุณกัลยา

บริษัท บ้านประคบทองไทยสปา จำกัด

การบริการนวดแผนไทย ไทยสปา  ลูกประคบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ไพรออร์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสกัดสมุนไพรจีน 

นีโมฟาร์ม

ฟาร์มปลาการ์ตูนที่เพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออกสู่ต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะนันทน์

การผลิตและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ประเภทน้ำ

บริษัท วีทีซัน จำกัด

การผลิต การซ่อมบำรุง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องเคลือบผิววัสดุระบบสุญญากาศ

สวนทิพย์

ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป

ธุรกิจไม้ประดับ

ธุรกิจไม้ประดับประเภทไม้มงคล 

เมธาพรฟาร์ม

ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเมธาพรฟาร์ม