หน่วยงานที่เข้ารับบริการ

 • 1. จังหวัดสระแก้ว
 • 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 • 3. เมืองพัทยา
 • 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • 5. เทศบาลเมืองศรีราชา
 • 6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
 • 7. เทศบาลตำบลบางพระ
 • 8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 • 9. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา
 • 10. สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 11. องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
 • 12. โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
 • 13. โรงพยาบาลชลบุรี
 • 14. สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
 • 15. อสม.บุรีรัมย์
 • 16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ฉะเชิงเทรา
 • 17. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สระแก้ว
 • 18. กรมสรรพากร
 • 19. กระทรวงการคลัง
 • 20. สำนักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่/พื้นที่สาขา ภายในภาคที่ 2
 • 21. พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงจังหวัดตราด
 • 22. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 23. ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย
 • 24. บริษัทเอกชน อาทิ บริษัท เยทา จำกัด บริษัท เกียรติผล จำกัด, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด, บริษัท ซูมิโตโม ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท แอโรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฯลฯ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร. 0 3810 2288-90 Fax 0 3874 5798