บริการของเรา งานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ผังบริการของเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร. 0 3810 2288-90 Fax 0 3874 5798