ทีมงานของเรา งานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

รายชื่อลำดับจากซ้ายไปขวา
1.มธุรส ฝากไธสง (ซ้ายสุด) 2.วรรณวิภา หรูสกุล 3.ภัควิภา นามจันทร์ทา 4.บุตรี ถิ่นกาญจน์ 5.นันท์นภัส ทองระอา 6.เวธนี เกิดผลงาม 7.กฤษณา สุนทรสวัสดิ์ (ขวาสุด)
คลิกเพื่อดูรายละเอียดบุคลากรและเบอร์โทรติดต่อ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร. 0 3810 2288-90 Fax 0 3874 5798