ประชาสัมพันธ์

อัพเดตรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมโครงการ Talent Mobility
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 2
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร"
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
1. เอกสารประกอบการบรรยาย "ความรู้ทั่วไป IP"
ฟรี!!! โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP รุ่นที่1
ฟรี!! โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์

อ่านทั้งหมด >>

ใบบอกข่าว

สถานที่ติดต่อ : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ (TLO-UBI)

อ่านทั้งหมด >>
top