infor


โพสต์ล่าสุดโดย infor :
ประกาศ เรื่องขอรับทุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลงผลิตกระแสไฟฟ้า
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอทุนในการทำระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำของเมือง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลดล็อคความคิด (ที่จำกัดและคลาดเคลื่อน) เพื่อพิชิตความสำเร็จ”
ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 **สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

ดูโพสต์ทั้งหมดของ infor
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ประกาศ เรื่องขอรับทุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลงผลิตกระแสไฟฟ้า
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอทุนในการทำระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำของเมือง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลดล็อคความคิด (ที่จำกัดและคลาดเคลื่อน) เพื่อพิชิตความสำเร็จ”
ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 **สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print