2021

พฤศจิกายน
November 30, 2021, 10:47 am : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
November 15, 2021, 10:02 am : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี ๒๕๖๔
November 10, 2021, 8:46 am : Exchange of Experiences and Good Practices in Wellness and Spa & Community-Based Tourism
November 1, 2021, 9:20 am : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
November 1, 2021, 9:18 am : การประกวดผลงานจากผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โครงการ U2T ตำบลหนองชาก ชลบุรี

2017

กรกฎาคม
July 4, 2017, 11:33 am : โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
July 4, 2017, 11:32 am : สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
July 4, 2017, 11:30 am : โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

2016

กันยายน
September 2, 2016, 10:35 am : บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ
มีนาคม
March 10, 2016, 9:53 am : เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

2015

สิงหาคม
August 13, 2015, 2:35 pm : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม
May 27, 2015, 10:58 am : งานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเสวนาหัวข้อ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี ๒๕๖๔
Exchange of Experiences and Good Practices in Wellness and Spa & Community-Based Tourism
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประกวดผลงานจากผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน โครงการ U2T ตำบลหนองชาก ชลบุรี

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print