Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการพัฒนาธุรกิจในภาคตะวันออกการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าด้วยโปรแกรมโฟโต้ช้อปและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการออกแบบ

September 3, 2018, 4:23 pm

imageเปิดรับสมัครอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจในภาคตะวันออก
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าด้วยโปรแกรมโฟโต้ช้อป 
- หัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาด้านการออกแบบ
จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2561 
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครเพียง 30 ท่าน
โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัครได้ที่ https://goo.gl/qMGM38
-------------------------------------------------
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Tel. 038-102287
E-mail tloubibuu@gmail.com
หรือเว็บไซต์ www.uniserve.buu.ac.th/tloubi

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

มาแล้ววว !!! เทอม 7/2018 เปิดแล้ว ! อบรมภาษาอังกฤษกับAUA โดยเจ้าของภาษา....
สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎี IRT ด้วยโปรแกรม Mplus
สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฏี IRT ด้วยโปรแกรม IRTPRO
สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โมเดลเชิงพหุสาเหตุ ด้วยโปรแกรม Mplus
ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ ด้วยโปรแกรม Mplus

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print