Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ "การเขียนคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า"

January 4, 2019, 10:03 am

imageขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และในเครื่อข่ายภาคตะวันออก หรือบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "การเขียนคำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า" 
ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 9:00-17:00 น. 
ณ ห้อง PJ 303 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน


ลงทะเบียนได้ที่......
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScK8ZZ010QOfXnhPS…/viewform

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


Emoticons & comments by azerot
ลงทะเบียนแล้วจะมีอีเมล์ยืนยันกลับมามั้ยครับขอบคุณครับ
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 : การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย"
ภาพกิจกรรม โครงการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2562
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ รุ่นที่ 32/2562
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพ
ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 39 วันที่ 21-22 มี.ค. 2562

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print